ادبیات_ قرابت معنایی


مبحث زیبای #قرابت_معنایی 😍

مفهمومی که 16 بیت هم مفهومش در کنکور اومده😌👇
همه رو دقیق بخونید

💠 از ماست که بر ماست
(خودمون مقصر اتفاقاتی هستیم که برامون می افته)

🔸1. آتش به دو دست خويش در خرمن خويش / من خود زده ام چه نالم از دشمن خويش
🔹2. گرچه دانم كه نيك بد كردم / چه توان كرد چون كه خود كردم
🔸3. كفن بر تن تَنَد هر كرم پيله / بر آرد آتش از خود هر چناري
🔹4. سخن رفتشان يك به يك بر زبان / كه از ماست بر ما بد آسمان
🔸5. گلّۀ ما را گِله از گرگ نيست / كاين همه بيداد شبان ميكند
🔹6. نخل اين بستان ز بار خويشتن يابد شكست / هيچكس از زادۀ خود خير در دنيا نديد
🔸7. دائم ز خوي خود كشد آزار، بدگهر / خون است شير، كودك پستان گزيده را
🔹8. همه خطاي من است اين كه ميرود بر من / ز دست خويشتنم تا به خويشتن چه رسد
🔸9. به هر چاهي كه بركندم ز اول من درافتادم / به هر دامي كه بنهادم من اندر دام پيوستم
🔹10.  بيگانه دزد را به كمين ميتوان گرفت / نتوان رهيد ز آفت دزدي كه آشناست
🔸11. من از بيگانگان هرگز ننالم / كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد
🔹12. اگر ز دست بال بر فلك رود بد خوي / ز دست خوي بد خويش در بال باشد
🔸13. نيايدم گله از خوي اين و آن كردن / در آتش از دل خويشم، چه ميتوان كردن؟
🔹14ِ. نيست خصمي آدمي را غير خود چون عنكبوت / دام راه هركسي از تار آمال خود است
🔸15. مي كند در راه خود دام گرفتاري به خاك / ديدۀ هركس كه چون طاووس دنبال خود است
🔹16. سرشكم آمد و عيبم بگفت روي به روي / شكايت از كه كنم خانگي است غمازم

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تـــمـاس