شماره حساب موسسه

شماره حساب معتبر و مورد تایید

شماره حساب  جهت خرید محصولات

5274399201

بانک ملت  –  به نام    حسین بنائی

شماره کارت  جهت خرید محصولات

6104337912435979

بانک ملت  –  به نام   حسین بنائی 

لطفا جهت خرید محصولات و دریافت اطلاعات راجع به منابع با شماره 09121965732  تماس بگیرید

 

تـــمـاس