زبان

 

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰

زبان 9 درس 1 تا3 محجوبی(85)
زبان 9 درس 4 تا6محجوبی(85)
زبان دهم درس1و2 محبوبی(150)
زبان دهم درس 3و4 محبوبی(150)
زبان اول محجوبی (30)
زبان دوم محجوبی (30)
لغات سوم محجوبی (40)
لغات چهارم محجوبی (80)
گرامر محجوبی (30)
گرامر جدید محجوبی(60)
کلوز تست محجوبی (90)
ریدینگ محجوبی (90)
واژگان سوم vvip محجوبی (120)
120 تکنیک زبان از پایه تا کنکور محجوبی(90)
آموزش خط به خط زبان پیش محجوبی (40)
تکنیک های فوق حرفه ای ریدینگ دانش زاده(105)
روش تست زنی کلوز تست دانش زاده(75)
روش های تست زنی گرامر دانش زاده(45)
روش های تست زنی واژگان کلیدی دانش زاده(135)
روش های تست زنی ریدینگ محبوبی(50)
جمع بندی محبوبی(60)
روش های تست زنی گرامر محبوبی(45)
کلوز محبوبی(45)
اموزشی گرامر محبوبی(45)