فیزیک

 

 

 

فیزیک اول vvip مسعودی (100)
بازتاب و شکست نور مسعودی(75)
فیزیک و اندازه گیری فصل اول دهم(40)
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی(60)
اموزشی جامع کار و انرژی توان فصل2 فیزیک دهم(70)
روش تست کار و انرژی توان فصل2 فیزک دهم (50)
کار و انرژی و توان دهم(110)
بردار و اندازه گیری(45)
روش تست زنی کارو انرژی(45)
روش تست زنی ویژگی های فیزیک مواد(75)
مجموعه جامع آموزش ویژگی های فیزیک(80)
مجموعه جامع دما،گرما و قانون گازها دهم (70)
روش تست زنی دما،گرما و قانون گازها دهم (75)
فشار و چگالی vvip سال دوم مسعودی (60)
فشار و چگالی جدید سال دهم مسعودی(60)
القا و الکترومغناطیس  جدید مسعودی (160)
خازن و مدارهای الکتریکی  مسعودی (60)
روش تست زنی ساکن مسعودی (60)
روش تست زنی القا و الکترومغناطیس مسعودی(90)
روش تست زنی خازن مسعودی( 45)
روش تست زنی مدار مسعودی (60)
روش تست زنی فیزیک پیش مکانیک (200)
روش تست زنی حرکت شناسی مسعودی(60)
روش تست زنی حرکت دایره ای مسعودی(60)
حرکت شناسی جدید  مسعودی (180)
دینامیک جدید مسعودی(105)
حرکت نوسانی  مسعودی (150)
امواج مکانیکی  مسعودی (90)
صوت و امواج الکترومفناطیس مسعودی (60)
فیزیک اتمی و هسته ای مسعودی (75)
فیزیک سال سوم کازرانیان (120)

جمع بندی کامل فیزیک آسان است(200)

برای دریافت منابع و برنامه ریزی و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید
۰۹۱۲۱۹۶۵۷۳۲
۰۲۱۴۴۲۵۴۰۳۰